VANUSEPIIRANGUD

Üldinfo

PlayFair 2018 Tallinna Lauluväljakul Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) ja PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) turniiride soovituslik vanus on 16+.

Lapsevanema loaga võivad turniiridel osaleda ka kuni 3 aastat nooremad mängijad, st 13-15-aastased huvilised. Loa vormil peavad kõik lahtrid olema täidetud, see peab olema lapsevanema poolt allkirjastatud ning üritusel kaasas. Lapsevanema loa vormi saab alla laadida siit:

Lapsevanema vorm eesti keeles

Lapsevanema vorm inglise keeles

Soovituslik vanus on paika seatud lähtudes järgmistest põhimõtetest

E-SPORT

 • E-sport on organiseeritud, professionaalne videomänguplatvormil läbiviidav võistluse vorm nii üksikisiku kui meeskonnaformaadis;
 • E-spordis ei ole mängude sisul sügavamat tähendust;
 • Mäng on e-spordis vahend, mis võimaldab omavahel võistelda, pannes proovile kõrgel tasemel strateegilise mõtlemise, meeskonnatöö oskuse, pingetaluvuse ja reaktsioonikiiruse.

VIDEOMÄNGUD JA VANUSEPIIRANG

Tugineme mängude vanusepiirangute määratlemisel Tarbijakaitse poolt soovitatud PEGI (PEGI – Pan-European Game Information) hinnangusüsteemile.

PEGI süsteem annab lapsevanematele ja lastega tegelejatele soovitusi mängude sisu sobilikkuse kohta vanuserühmade lõikes, tehes seda vanusepiiranguid väljendavate tähiste ja sisu kirjeldavate tähistega mängupakenditel. Eestis on PEGI hinnang soovituslik.

CS:GO

CS:GO PC mängu ei ole PEGI poolt hinnatud. PlayFair viis analüüsi läbi ise ning selle tulemusel määratles soovituslikuks vanuseksturniiril mängitavale formaadile 16+. Hinnangu arutluskäigu olulisemad punktid on järgmised.

PEGI on oma kodulehel (http://www.pegi.info/et/) kirjeldanud:

PEGI 16: Sellist piirangut kasutatakse siis, kui vägivalla kujutamine sarnaneb reaalses elus esinevaga. Selle vanusepiiranguga tähistatud filmid võivad sisaldada muuhulgas kuritegelike tegevuste kujutamist.

Selline kirjeldus vastab CS:GO mängustsenaariumile, sest tegelased on inimesesarnased ning mängu eesmärgiks on vastase elimineerimine.
PEGI 18: Täiskasvanuid tähistavat reitingut kasutatakse siis, kui vägivalla tase küündib staadiumini, kus selle kujutamine on jõhker ja/või kujutatakse teatud liiki vägivallale iseloomulikke elemente. Jõhkrat vägivalda on kõige raskem määratleda, sest paljudel juhtudel võib selle mõistmine olla väga subjektiivne. Üldiselt võib aga jõhkraks vägivallaks liigitada sellise vägivalla kujutamise, mis tekitab vaatajas jälestustunde.

CS:GO mängijamudelid on küll inimesesarnased ja mängus on näha verd, kuid vastase tapmise tulemus on nukulaadne mahalangemine. Pärast vooru lõppu (alla 2 minuti) alustavad kõik vahepeal elimineeritud mängijad uuesti. Keha jääb igal juhul terveks ka pommiplahvatuse korral (sel juhul lisaverd ei rakendu). Verd kasutatakse mängus vaid vastasele pihtasaamise märkimiseks - selle põhjal on võimalik otsustada, kas vastasele on pihta saadud ja anda meeskonnakaaslastele väärtuslikku informatsiooni vastase positsiooni kohta.

PEGI CS:GO konsooliversioonide hinnangut mõjutas mängus eksisteerinud hostage mode, mida võistluslikus süsteemis ei kasutata. Selle mode'i eesmärk on terroristidel kaitsta kahte võetud pantvangi ja counter-terroristidel pantvangid ohutusse kohta transportida. Pantvangide vigastamise eest saavad mõlema meeskonna liikmed karistatud (punktide kaotus). Pantvange tappa ei saa.

Ühegi mängus kasutusel oleva relva või granaadi (ka Molotovi) loomist mängus ei kajastata. Mängust ei ole võimalik õppida ühegi relva loomisprotsessi.
E-spordis ning PlayFair 2018 turniiril kasutusel olev 5vs5 formaat eeldab strateegilist koostööd meeskonnana - mänguvooru põhieesmärgiks on vastasmeeskonna takistamine või elimineerimine. Mõlemad meeskonnad peavad ühes 30 vooruga mängus mängima nii terroristide kui counter-terroristide poolel.

Läbiviidud analüüsi põhjal järeldame, et CS:GO ei õhuta julmust ega vägivalda.

 • Võitmiseks on oluline taktikaline mõtlemine, meeskonnatöö ning reaktsioonikiirus, stsenaarium on kõrvaline;
 • Mängu võib võrrelda malemänguga, mille eesmärgiks on samuti vastase nuppude kõrvaldamine;
 • CS:GO mängus demonstreeritakse küll vägivalda, kuid ei õhutata seda rakendama;
 • Vastase elimineerimine ei ole graafiline, häiriv ega jälestust tekitav;
 • Mängu kestel osaletakse mõlemal poolel, nii “heade” counter-terroristide kui “halbade” terroristide.

PUBG

PEGI standardiorganisatsioon on määratlenud PUBG vanusepiiranguks 16+. Lähtume sellest hinnangust.

PUBG mängu formaat põhineb Koushun Takami raamatul “Battle Royale”. Iga vooru alguses maanduvad 100 võistlejat saarele, kus nad järgnevad poole tunni jooksul peavad endale leidma varustuse ja relvad. Mängu eesmärgiks on jääda ellu.

PUBG ei õhuta julmust ega vägivalda, mängijad ei vaata toimuvat lahingut kui tapmist, vaid kui vastaste ülekavaldamist erinevatel viisidel:

 • Tuleb jääda rahulikuks ning vaoshoituks. Mängu kestel mängijate arv ning mängitav ala väheneb;
 • Mängus peab palju keskenduma detailidele ning analüüsima iga keskkonna pisiasja;
 • PUBG paneb mängija tihti kriitiliste valikute ette, mis tuleb teha kiiresti;
 • PUBG-s pole oluline tappa, vaid ellu jääda;
 • Meeskonnakaaslasega suhtlemine on äärmiselt oluline, vastase asukoha tiimikaaslasele selgitamiseks tuleb kasutada maamärke;
 • Mängus olevad tegelaskujud ei ole realistlikult kujutatud - näiteks näeb ringi liikumas keevitusmaskiga mehi, sest just see on kõige parem kaitse kuulide vastu, kõrbes joostakse sulejope ja gaasimaskidega.

LASTEKAITSESEADUS

Lastekaitseseaduse 25 lõige 1 ütleb, et “Julmust ja vägivalda õhutavate trükiste, filmide, heli- ja videosalvestiste ning esemete tootmine, demonstreerimine ja levitamine lastele on keelatud.” Ülaltoodule tuginedes väidame, et antud mängud ei õhuta vägivalda ega julmust. Mänge ei levitata lastele, korraldaja tagab võrgupeol osalejatele vaid arvutikoha ja sissepääsu üritusele.
Kuna lapsevanemad ja hooldajad määravad, millega nende kasvandik koduseinte vahel tegeleb, oleme selle otsuse nende kätesse usaldanud ka oma üritusel. Nii peab alla 16-aastasel mängijal olema kaasas vanema või volitatud isiku allkirjastatud luba turniiril osalemiseks.

Paindlikku piiri rakendame põhjanaabrite eeskujul. Soomes võib iga inimene vaadata filmi või mängida mängu, mille vanusepiirang on inimese vanusest kuni 3 aastat kõrgem. Seda juhul, kui mängijat saadab lapsevanem või mõni teine vanuse poolest sobiv isik.

Arvame, et 13+ piiri rakendamine tagab kõige parema kaitse noorematele mängijatele. Kui lapsevanem arvab, et tema alla 13-aastane laps võiks turniiril siiski osaleda, palume ühendust võtta korraldusmeeskonnaga.Kui lapsevanematel tekib küsimusi mängude sisu või vanusesoovituste kohta, vastame neile hea meelega - info@playfair.ee.